Budowlana działka widokowa w Brennej

Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
170 000 PLN , Pow. 1 687 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 687 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Brenna , Barujec
Numer oferty:
PN965617
Cena za m2:
101 PLN
Nieruchomość gruntowa w pięknej, podgórskiej miejscowości Brenna, dzielnicy Barujec, przy drodze gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej przy ul. Barujec blisko numeru 46.  W pobliżu prąd i gaz.
Składa się z dwóch działek 179/1 o powierzchni 1510 m2 oraz dz. 178/1  o powierzchni 177 m2 oddzielonych od siebie  strumieniem o nazwie Barujec.
LOKALIZACJA GPS:     49.760779, 18.879904
Działka położona jest na Terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki oznaczone śa symbolami:
Dz. 178/1 - A8 ZL - tereny lasu
Dz. 179/1A4 MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupełnienia zabudowy
istniejącej
MPZP przewiduje dla terenów oznaczonych MN1:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych, przy czym dopuszcza się
włączenie do tej powierzchni przylegające tereny o symbolach MN2:
a) dla zabudowy wolnostojącej - 800,0 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej - 600,0 m2;
2) geometria dachów - dachy spadziste z dopuszczeniem dachów płaskich w przypadku, gdy na działce
sąsiedniej istnieje budynek z dachem płaskim oraz z dopuszczeniem dachów płaskich na części
budynków mieszkalnych, nad garażami, budynkami gospodarczymi i usługowymi;
3) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50 %;
4) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej
- 40 %;
5) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 0,6;
6) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,04;
7) maksymalna wysokość zabudowy i budowli:
a) budynki mieszkalne z dachem spadzistym - 12,0 m,
b) budynki mieszkalne z dachem płaskim - 8,0 m,
c) budynki usługowe i mieszkalno-usługowe:
- z dachem spadzistym - 12,0 m,
- z dachem płaskim - 6,0 m,
d) garaże, budynki gospodarcze:
- z dachem spadzistym - 6,0 m,
- z dachem płaskim - 5,0 m,
e) budowle - 12,0 m;
8) gabaryty obiektów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu - 300,0 m2,
b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu - 24,0 m.
Nieprawidłowy adres E-mail